Noclegi u Polaków » Polityka Prywatności

Drogi Gościu, 

Witaj na naszej stronie! Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność Gości korzystających z portalu Noclegi u Polaków. Poniżej tłumaczymy, w jaki sposób dbamy o Twoje prawa i Twoje dane osobowe.

Używane pojęcia

Administrator Biuro Podróży Matimpex Travel Janusz Śmigielski z siedzibą w Poznaniu, (61-369), ul. Wagrowska 2, NIP: 972-012-02-05
Portal – portal internetowy Noclegi u Polaków należący do Administratora
Gość – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w Portalu
Gospodarz – właściciel miejsca, który oferuje swoje usługi za pośrednictwem Portalu (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną).
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrowanie danymi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Janusz Śmigielski, prowadzący działalność pod firmą Janusz Śmigielski MATIMPEX TRAVEL Biuro Podróży z siedzibą w Poznaniu, (61-369), ul. Wagrowska 2, NIP: 972-012-02-05.  W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami drogą mailową: rodo@matimpex.pl

Cel przetwarzania danych

Rezerwacja usług u Gospodarza na Portalu Noclegi u Polaków

W tym celu przetwarzamy Twoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres zamieszkania). Przekazujemy je Gospodarzowi oraz innym podmiotom, jeśli wykupisz dodatkowe usługi (np. ubezpieczenie lub przelot).

Dodanie informacji o usługach oraz przyjmowanie rezerwacji od Gości Portalu (dla Gospodarzy)

Ta usługa dotyczy jedynie zaakceptowanych Gospodarzy i ich danych. Dane w profilu Gospodarza (imię, nazwisko oraz adres) są ogólnodostępne i widoczne dla Gości Portalu, a Administrator nie ma wpływu, w jaki sposób zostaną wykorzystane przez Gości. Dodatkowo po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma również pozostałe dane (numer telefonu, adres e-mail). 

Zapisanie się do Newslettera

Jeśli zapiszesz się do newslettera, poprosimy o Twoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie jest wymogiem korzystania z innych usług Portalu. Z newslettera możesz też zrezygnować w każdej chwili, a Twoje dane nie będą przetwarzane dalej.  

Przekazanie danych organom państwowym 

Jeżeli zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe, udostępnimy im Twoje dane. Dotyczy to w szczególności jednostek organizacyjnych prokuratury, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Takie przekazanie będzie mogło nastąpić jedynie w prawnie umotywowanych przypadkach, na podstawie właściwego dokumentu.

Jak długo przechowujemy dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym ustanie obowiązek prawny ich przechowywania. Przez cały ten czas masz prawo do wglądu w dane i możliwość ich zmiany. 

Twoje prawa

Prawa dotyczące danych osobowych:

  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym momencie, wysyłając żądanie na adres Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody następuje w momencie wycofania zgody i nie ma dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Pamiętaj jednak, że może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą na przetwarzanie danych. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
  5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@matimpex.pl. Twoja prośba o zmianę / wycofanie danych zostanie rozpatrzona w przeciągu 30 dni od jej pisemnego zgłoszenia. 
  6. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Plików Cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Portalu. W przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, zapraszamy na stronę główną, gdzie czekają na Ciebie najpiękniejsze polskie apartamenty na całym świecie!

Zespół Portalu Noclegi u Polaków